DERNEK YÖNETİM KURULU

Başkan
M. Fani BOZKURT
Genel Sekreter
Elif ÖZDEMİR
Sayman
M. Özdeş EMER
Üyeler
F. Gül GÜMÜŞER
Özlem ÖZMEN
Tunç ÖNEŞ
Ülkem YARARBAŞ

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Elif ÖZDEMİR
F. Gül GÜMÜŞER
M. Özdeş EMER