Bildiri Son Gönderim Tarihi

Kongre Bilimsel Kurulu tarafından bildiri özeti son gönderim tarihi 5 Mart 2024 olarak belirlenmiştir.

Bildiri özetleri ve sisteme yüklenmesi

Bildiri özetleri kongre web sitesi üzerinden “online” olarak, sözlü bildiri ve poster bildiri başlıkları altında gönderilecektir. Bilimsel kurul, bildirileri sözlü veya elektronik poster sunum olarak değiştirme konusunda karar verme hakkına sahiptir.
Bildiri özetleri (Kaynaklar, tablo ve resim altyazıları hariç) 3500 karakteri aşmamalıdır.
Bildiri dili Türkçedir.
Sözlü ve poster bildiri özetleri “Giriş ve Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç” şeklinde, olgu sunumu bildiri özetleri “Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma ve Sonuç” bölümlerinden oluşacak şekilde yapılandırılmalıdır.
Bildiri özetleri sisteme yüklenirken sunulan bildiriyi açıklayıcı özellikte en fazla 4 resim (ve/veya tablo) sisteme yüklenmelidir. Yüklenen resimlerde hasta, hastane-departman bilgisi yer almamalı, resimler ‘a,b,c’ vb. şeklinde adlandırılmalı, resimlerdeki bulgular ‘ok, okbaşı’ vb. belirteçlerle işaretlenmelidir. Bildiri özeti metninde resim ve tablolara ilgili kısımda atıf yapılmalıdır. Bildiri değerlendirme jürisindeki hakemlerin kabul veya red kararı verirken bu kriterleri göz önüne alarak değerlendirme yapacağı dikkate alınmalıdır. Bildiri özetlerinde resim ya da tablo gerekmeyen durumlarda bildiri gönderen yazar bu durumu bildiri gönderim sisteminde ilgili alanda belirtmelidir.
Bildiri özetleri sisteme yüklenirken anahtar kelimeler ilgili linkte (Medical Subject Headings -MeSH) yer alan kelime dizininden uygun anahtar kelime bulunarak eklenecektir.

Ödül Adaylıkları:
Prof. Dr. Suphi Artunkal Ödülü

Türkiye Nükleer Tıp Derneği tarafından verilecek olan Prof. Dr. Suphi Artunkal Ödülü Türkiye'de başlanmış ve tamamlanmış, TNTD üyesi araştırmacıların sorumlu olduğu ve sunumu TNTD üyesi araştırmacılar tarafından yapılan, prospektif en iyi araştırma çalışmasına verilir
Ödüle aday adayı olan çalışmalar özgün ve prospektif olmalı, yapıldığı kuruluştan veya başka bir kuruluştan etik kurulundan izin alınmış olmalı, daha önceden tamamı ya da bir bölümü herhangi bir ulusal veya uluslararası kongrede sunulmamış ve dergilerde veya herhangi bir ortamda yayınlanmamış olmalıdır. Etik kurul izni bildiri özeti ile birlikte sisteme yüklenmelidir.

Genç Araştırmacı Ödülü

Bu ödül Türkiye'de başlanmış ve tamamlanmış, nükleer tıbbın ülke genelinde kullanımını yaygınlaştırmak ve vazgeçilmez özelliklerini ortaya çıkaran özgün, akademik çalışmaları teşvik etmek amacıyla TNTD üyesi genç araştırmacılara verilir
Nükleer Tıp Kongresine gönderilmiş olan ve Genç Araştırmacı Ödülü’ne aday olma arzusunu bildiren araştırma çalışmaları TNTD Ulusal Kongre Genç Araştırmacı Ödülü’ne aday adayı olarak kabul edilirler. Bu ödüle aday olabilmek için ayrıca birinci ve sorumlu yazarın (ikisi ayrı kişiler ise her ikisinin) 35 yaşından gün almamış olmaları ve sunuma konu olan çalışmanın tıpta uzmanlık tezi olmaması gereklidir.
Ödül yönergesi TNTD web sayfasında yer almaktadır.
https://tsnm.org/dosyalar/yonergeler/odul-ve-destek-yonergesi.pdf

Bildiri değerlendirilmesi ve sonucun bildirilmesi

Bildiri özetlerinin hakemler tarafından değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra bildiri özetlerinin kabul edilip edilmediği elektronik posta yolu ile bildirilecektir.

Özetleri kabul edilen bildiriler ile ilgili önemli uyarı

Özetleri kabul edilmiş poster sunumları tamamlanmış olarak, 20 Nisan 2024 tarihine kadar e-poster sisteme yüklenmiş olmalıdır.

Bildiri sahiplerinin kongre kaydı ile ilgili önemli uyarı

Sözlü bildiriler için bildiriyi sunan hekimin, e-poster bildirileri için yazar listesinde yer alan en az bir yazarın en geç 20 Nisan 2024 tarihine kadar kongre kaydı yapılmış olmalıdır. Bu tarihten önce kayıt yaptırmamış olan yazarların bildiri özetleri (TNTD Yönetim Kurulu kararı gereğince) kongre bildiri kitabında yer almayacaktır.

Ulusal Kongrede hakem değerlendirme sistemine göre sözel bildiri olarak kabul edilen bilimsel çalışmalarda ilk isim olarak yer alan ve sözel sunumu yapan, puanlamada en yüksek puanı alan (araştırmacı uzmanlık öğrencisi, yüksek lisans veya doktora öğrencisi) 50 bildiri sahibi için kongreye kayıt, konaklama ve havaalanı-otel-havaalanı transferi TNTD tarafından karşılanacaktır.